Alergie

Alergie souvisí s lidskou imunitou. Imunita je zodpovědná za obranu lidského těla proti "cizím" látkám a organismům. Když se lidské tělo setká např. s virem, lidská imunita zareaguje tak, že se začně virům bránit. Lidská imunita je v neustálé pozornosti, aby mohla včas reagovat.

Alergie

Co je a není "cizí" látkou je dnes velice relativní. Člověk již nežije v přírodě, žije v bytech či domech, kde je udržována čistota. Lidské tělo již tedy není vystaveno látkám, virům a bakteriím, které dříve byly běžné a v jejichž kontaktu se člověk často vyskytoval. Dnešní člověk tedy paradoxně reaguje na látky, jako je například pyl či prach. Této imunitní reakci tedy říkáme alergie.

Alergie - projevy

Projevy alergie mohou být různé a mohou mít různou intenzitu. Často člověk své obtíže přikladá infekčním onemocněním, ale jde přitom o příznaky alergie. Nejčastěji se setkáváme s kýcháním, rýmou, svěděním (kůže, očí), kopřivkou. Životu nebezpečné pak mohou být dýchací obtíže způsobené zánětem sliznic v dýchacím ústrojí - zde pak už hovoříme o astmatu.