Alergické příznaky, jak poznat že se nejedná o normální reakci našeho organismu, ale o přecitlivělou reakci způsobenou nějakým alergenem? Příznaky tohoto onemocnění lze rozdělit podle toho, jakou cestou vstupuje alergen do těla člověka.

Alergie, civilizační onemocnění, které trápí obyvatelstvo naší planety čím dál tím častěji. A to hlavně kvůli stále se zhoršujícímu životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Jak se vlastně s tímto nepříjemným onemocněním vypořádat?

Oddělení alergologie, pro některé prakticky neznámé místo a pro některé noční můra. Chodí sem lidé, aby buď preventivně, nebo po nějakých problémech zjistili, jakou alergií vlastně trpí. Celé vyšetření spočívá v tom, že jsou vám do těla, konkrétně do horní končetiny, vpíchnuty veškeré látky, na které byste mohli být alergičtí, a pak se počká, jak na ně váš imunitní systém zareaguje.

Alergologie je v dnešní době stále navštěvovanějším oddělením v českých nemocnicích, alergie dnes totiž trápí každého čtvrtého Čecha. Tato věda se, sice pod jiným názvem, začala vyvíjet již před mnoha lety. Samotný pojem alergie se však objevil až ve 20. století. V roce 1906 byla alergická onemocnění zařazena mezi stavy imunologické přecitlivělosti.

Alergie je jednou z nepříjemností, která by se dnes už dala označit jako globální choroba. Jde v podstatě o přecitlivost, o nepřiměřenou reakci organismu na určitou rostlinu, nebo například na zvíře nebo potravinu. Alergii si můžete vytvořit v podstatě na cokoli, například i na některá léčiva, známá alergie je například na penicilin. Alergie se projevuje velmi široce, můžete mít pouze rýmu, anebo může být reakce organismu natolik vydrážděná, že se u jedince vytvořit i anafylaktický šok, který může končit i smrtí. 

Alergie, stále častější, ale poměrně nové onemocnění. Jak to, že naše babičky či prababičky a ještě vzdálenější příbuzní touto chorobou prakticky vůbec netrpěli? Vyvstává otázka, jestli se u nich opravdu nijak neprojevovala, anebo medicína nebyla rozvinutá natolik, aby se to za nějakou chorobu považovalo.