Alergologie

Alergologie je v dnešní době stále navštěvovanějším oddělením v českých nemocnicích, alergie dnes totiž trápí každého čtvrtého Čecha. Tato věda se, sice pod jiným názvem, začala vyvíjet již před mnoha lety. Samotný pojem alergie se však objevil až ve 20. století. V roce 1906 byla alergická onemocnění zařazena mezi stavy imunologické přecitlivělosti.

Po uplynutí zhruba dvaceti let byl charakterizován genetický podklad onemocnění a protilátky k příznakům byly označeny jako reaginy. Až za dalších 40 let byly tyto, dosud neznámé protilátky, definovány. Důležitým krokem ve vývoji alergologie bylo určení hlavních alergenů. Mezi stěžejní byly zařazeny ty, na které více než 50% testovaných jedinců reaguje tvorbou specifické protilátky.

Alergologie a imunologie

V dnešní době je alergologie lékařským oborem, do které spadá ještě obor klinické imunologie. Disciplína je to jak klinická, tak i laboratorní. Alergologie se zabývá studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí pacientů s nemoci, které jsou vyvolány poruchami imunitních mechanismů nebo patologickými stavy, na jejichž vzniku, průběhu a prognóze se imunologické mechanismy významně podílejí. Velice důležitou součástí oboru je specializovaná laboratorní diagnostika.

Do činnosti oboru spadají alergická onemocnění a alergické reakce, primární a sekundární imunodeficience, orgánová a systémová autoimunitní onemocnění a dále také imunopatologické projevy a stavy v dalších diagnostických skupinách.

Alergologie poskytuje svým pacientům různé formy zdravotní péče. Patří mezi ně ambulance alergologie a klinické imunologie, specializovaná centra, stacionáře a také lázně a léčebny. Péče o pacienty trpící alergií probíhá především ambulantně v příslušných specializovaných zdravotnických zařízeních. Pokud je nutná diagnostická i léčebná nemocniční péče, je pak řešena na příslušném odborném oddělení, které má zajištěnu péči specialistou oboru alergologie a klinické imunologie i odpovídající dostupnou imunologickou laboratoř.

Číst 4737 krát